Manteña a distancia de seguridade co repartidor. 

© 2020, tempo de cuarentena polo bicho.